Facebook
 

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค พิมพ์ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9786163145239
ผู้เขียน: วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน,รศ.

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 260.00 บ.
ราคาสมาชิก 234.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง