Facebook
 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.


รหัสสินค้า: 9786163984326
ผู้เขียน: บังอร ศุภวิทิตพัฒนา และคณะ

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 400.00 บ.
ราคาสมาชิก 360.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง