Facebook
 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8 - 15 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545


รหัสสินค้า: 9789746430098
ผู้เขียน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 800.00 บ.
ราคาสมาชิก 720.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง