Facebook
 

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8 - 15 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9786161616236
ผู้เขียน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 400.00 บ.
ราคาสมาชิก 360.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง