Facebook
 

รังสีวิทยา : เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2


รหัสสินค้า: 9789740339151
ผู้เขียน: ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ และคณะ

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 500.00 บ.
ราคาสมาชิก 450.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง