Facebook
 

แนวทางจักษุวิทยา สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552


รหัสสินค้า: 9786117197093
ผู้เขียน: ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ผศ.นพ.

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 150.00 บ.
ราคาสมาชิก 135.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง