Facebook
 

PRACTICAL GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY ตำราโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเวชปฏิบัต


รหัสสินค้า: 9786164433892
ผู้เขียน: มณฑิรา มณีรัตนะพร และคณะ

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 720.00 บ.
ราคาสมาชิก 648.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง