Facebook
 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ พิมพ


รหัสสินค้า: 9786164558212
ผู้เขียน: สุธรรม นันทมงคลชัย รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 130.00 บ.
ราคาสมาชิก 117.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง