Facebook
 

การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน : บทบาทของพยาบาล พิมพ์ครั้งที


รหัสสินค้า: 9786165685603
ผู้เขียน: พัชรี คมจักรพันธุ์ ผศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 350.00 บ.
ราคาสมาชิก 315.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง