Facebook
 

การประเมินโครงการ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9786169331001
ผู้เขียน: พิชิต ฤทธิ์จรูญ รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 240.00 บ.
ราคาสมาชิก 216.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง