Facebook
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนารายได้ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2565 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.


รหัสสินค้า: 9786164075290
ผู้เขียน: วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 50.00 บ.
ราคาสมาชิก 45.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง