Facebook
 

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.


รหัสสินค้า: 9785501469792
ผู้เขียน: วิริยะธุรกิจ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 150.00 บ.
ราคาสมาชิก 135.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง