Facebook
 

การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563


รหัสสินค้า: 9789740339700
ผู้เขียน: ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา

ประเภทหนังสือ: การตลาด

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง