Facebook
 

พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561


รหัสสินค้า: 9789740216179
ผู้เขียน: ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ประเภทหนังสือ: ประวัติศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ | การท่องเที่ยว

ราคาปก: ราคา 280.00 บ.
ราคาสมาชิก 252.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง