Facebook
 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(ฉับบปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ.2564


รหัสสินค้า: 9786160451814
ผู้เขียน: ภุชงค์ เดชอาคม แปล

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 595.00 บ.
ราคาสมาชิก 535.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง