Facebook
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2562


รหัสสินค้า: 9786164240124
ผู้เขียน: รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท และคณะ

ประเภทหนังสือ: การบัญชี

ราคาปก: ราคา 330.00 บ.
ราคาสมาชิก 297.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง