Facebook
 

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564


รหัสสินค้า: 9786163617798
ผู้เขียน: ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ประเภทหนังสือ: แพทยศาสตร์, อนามัย, กีฬา, สาธารณสุขศาสตร์

ราคาปก: ราคา 350.00 บ.
ราคาสมาชิก 315.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง