Facebook
 

เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564


รหัสสินค้า: 9786163147417
ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 230.00 บ.
ราคาสมาชิก 207.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง