Facebook
 

ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564


รหัสสินค้า: 9789740217602
ผู้เขียน: อภิชาต สถิตนิรามัย, อิสร์กุล อุณหเกตุ

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 380.00 บ.
ราคาสมาชิก 342.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง