Facebook
 

เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560


รหัสสินค้า: 9786167154572
ผู้เขียน: นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง