Facebook
 

สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ พิมพืครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564


รหัสสินค้า: 9789740217381
ผู้เขียน: พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ ผู้แปล

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 650.00 บ.
ราคาสมาชิก 585.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง