Facebook
 

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475) พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2565


รหัสสินค้า: 9786165887687
ผู้เขียน: นภวรรณ ตันติเวชกุล

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 300.00 บ.
ราคาสมาชิก 270.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง