Facebook
 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย THAI CULTURE AND BEHAVIOR พิมพ์ครั้งที่ 1/2565


รหัสสินค้า: 9789740217657
ผู้เขียน: พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล

ประเภทหนังสือ: สังคมศาสตร์ การสื่อสาร-นิเทศศาสตร์

ราคาปก: ราคา 220.00 บ.
ราคาสมาชิก 198.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง