Facebook
 

แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563


รหัสสินค้า: 9786164931855
ผู้เขียน: วรัชยา ศิริวัฒน์ ,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 225.00 บ.
ราคาสมาชิก 202.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง