Facebook
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565


รหัสสินค้า: 9786164935563
ผู้เขียน: จักรี ไชยพินิจ ,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 315.00 บ.
ราคาสมาชิก 283.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง