Facebook
 

เทคนิคเชิงปริมาณในการบริหารรัฐกิจ พิมพืครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563


รหัสสินค้า: 9786164933033
ผู้เขียน: ปิยะนุช เงินคล้าย ,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 390.00 บ.
ราคาสมาชิก 351.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง