Facebook
 

แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564


รหัสสินค้า: 9786164934726
ผู้เขียน: เสาวลักษณ์ สุขวิรัช ,รศ.

ประเภทหนังสือ: รัฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 215.00 บ.
ราคาสมาชิก 193.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง