Facebook
 

ภาวะผู้นำในองค์การ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563


รหัสสินค้า: 9786164932470
ผู้เขียน: วันชัย ปานจันทร์ ,รศ.ดร.

ประเภทหนังสือ: การบริหาร การจัดการ

ราคาปก: ราคา 135.00 บ.
ราคาสมาชิก 121.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง