Facebook
 

สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.


รหัสสินค้า: 9786164142510
ผู้เขียน: สุวิมล อังควานิช ,อ.ดร.

ประเภทหนังสือ: คณิตศาสตร์ สถิติ

ราคาปก: ราคา 90.00 บ.
ราคาสมาชิก 81.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง