Facebook
 

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565


รหัสสินค้า: 9786165932622
ผู้เขียน: ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 195.00 บ.
ราคาสมาชิก 175.50 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง