Facebook
 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้นในกลุ่มประเทศอาเซียน พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565


รหัสสินค้า: 9786165940917
ผู้เขียน: ประทีป ทับอัตตานนท์ และคณะ

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 300.00 บ.
ราคาสมาชิก 270.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง