Facebook
 

สถานการณ์โลก ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554


รหัสสินค้า: 9789744964359
ผู้เขียน: รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ประเภทหนังสือ: เศรษฐศาสตร์

ราคาปก: ราคา 250.00 บ.
ราคาสมาชิก 225.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง