อย่าช้า!!!!ศูนย์หนังสือ มธ.ใจดี
เฉพาะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น สมัครสมาชิกกับศูนย์หนังสือ มธ.วันนี้
ได้สิทธิ์ VIP สิทธิมากมายที่ทางศูนย์หนังสือจะมอบให้ท่าน
 
หน้าสมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*นามสกุล  

ข้อมูลส่วนตัว*
เดือน ปี พ.ศ.
เชื้อชาติ ศาสนา

 
*ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่ติดต่อได้สะดวก)
รหัสไปรษณีย์  
มือถือ E-mail

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์  
มือถือ E-mail
สถานที่ส่งเอกสาร

วุฒิการศึกษา
*ปีที่เข้าศึกษา
กิจกรรมที่ชอบทำยามว่าง
กิจกรรมประเภทใดที่ท่านต้องการให้ศูนย์หนังสือ มธ. จัดขึ้น
เวลาที่ท่านเข้ามาใช้บริการในศูนย์หนังสือ มธ.
หนังสือประเภทใดที่ท่านสนใจมากที่สุด
 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกระดับ VIP
ส่วนลด 10% เมื่อท่านซื้อสินค้าจากศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
สิทธิ์ในกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพื่อระดับ VIP เท่านั้น
สิทธิ์การจอดรถในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแสดงบัตรให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และอื่นๆที่เราจะเพิ่มเติมให้กับท่าน
สิทธิต่างอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยไม่ขอแจ้งกับสมาชิกล่วงหน้า