Facebook
 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564


รหัสสินค้า: 9786165810012
ผู้เขียน: ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ประเภทหนังสือ: กฏหมาย

ราคาปก: ราคา 600.00 บ.
ราคาสมาชิก 540.00 บ.

สอบถาม!

สาขาที่มีจำหน่าย


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลหนังสือทุกวัน กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับทางสาขาตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก่อนทุกครั้ง